Beviljandegrad – en het potatis!

När du kommer igång med en extern betallösning kanske du märker att beviljandegraden förändras. Hur kommer det sig och varför kan inte en extern part godkänna alla som vill handla hos dig? Vi har dykt ner i ämnet beviljandegrad.
Beviljandegrad – en het potatis!

”Hur kommer det sig att ni inte godkänner alla som vill handla hos mig? Och herregud varför godkänner ni inte Kalle som alltid brukar betala i tid? Jag känner honom och har koll på hans bolag!” Det här är inte ovanliga frågor från kunder som precis kommit igång med en extern betallösning.

En extern partner ger många positiva effekter

Att ta in en extern partner för att hantera dina betalningar ger många positiva effekter men du måste också vara beredd på att det kan innebära förändringar som till en början kan kännas ovana. Det kan kännas både skönt och läskigt att faktiskt släppa kontrollen över vilka man gör affärer med. I slutändan överväger dock alltid fördelarna med att ha en extern part. Bland annat genom att man slipper all administration kring kundansökan. Det blir också enklare för kund att handla och man slipper kreditförluster.

Varför godkänner externa leverantörer inte alla kunder?

Du tycker kanske det är underligt att du inte får sälja till alla du vill sälja till. Men tyvärr är det inte så enkelt, det finns nämligen många parametrar att ta hänsyn till. Bland annat att vi måste anpassa oss till olika lagar och regler på den marknad du opererar på. Dessutom finns det anledning att fråga sig om verkligen alla bolag ska ha möjlighet att handla på kredit.

Först är det viktigt att förstå att det är en stor skillnad på vilken ekonomisk risk en extern betalleverantör tar till skillnad från den ett säljande bolag tar. En extern betalleverantör som köper fordran och tar över kreditrisken tar, till skillnad från säljande bolag, inte bara risk på varans inköpsvärde och eventuell förädlingskostnad, utan också på 100 % av marginalen och hela momsbeloppet. Det är heller inte möjligt för en extern leverantör att begära tillbaka moms på bekräftade kundförluster. Beroende på vilka marginaler ett säljande bolag har så blir den faktiska ekonomiska risken mycket större för en extern part.

I många fall skiljer sig också vad vi som externa leverantörer får och inte får göra samt vad vi måste göra jämfört med säljande bolag. Exempelvis måste vi som extern leverantör kunna visa att vi har gjort en kreditbedömning och tagit ett "nyktert" beslut utifrån vad den visar. Vi måste helt enkelt kunna påvisa att vi har tillämpat god kreditgivningssed.

Ökad beviljandegrad ger högre försäljning

Det finns med andra ord en del skillnader. Men med det sagt måste externa betalleverantörer vara på tårna och ständigt utveckla modellerna för kreditbedömning. Vi är experter och måste försöka hålla samma beviljandegrad som säljande bolag. En ökad beviljandegrad ger i slutändan en högre försäljning vilket blir en win-win för båda parter.

Ska då alla företag få handla på faktura eller kredit? Nej, personligen tycker jag inte det. Som extern part måste vi ta ansvar och så långt det går säkerställa att företaget faktiskt kan betala. Självklart skall alla bolag få handla, men då gäller det att det finns möjlighet att betala via andra betalsätt och inte enbart via faktura eller kredit.

Välj rätt betallösning - 15 saker du inte får missa

Så förbereder sig Webhallen inför Black Week

Vi fick chansen att ställa frågor till vår kund Fredrik Lindblad, CMO på Webhallen, om deras förberedelser inför årets stora shoppingvecka.

Så ökade Topformula konverteringen med ny leveransmodul

E-handelsföretaget Topformula lyfte kundupplevelsen markant genom att utöka sin kassalösning med fler leveransalternativ.

6 tips för att optimera din e-handel inför Black Week

Jenny Johansson, Content Creator, ger tips på hur du kan optimera din E-handel inför Black Week.