Därför är det viktigt att A/B-testa din checkout

Hur vet du att du har så hög konvertering som möjligt, eller att din checkout är så effektiv som den skulle kunna vara? Genom att A/B-testa din checkout kontinuerligt kan du optimera och utveckla din verksamhet och på sikt tjäna mer pengar.

Därför är det viktigt att A/B-testa din checkout

Ett A/B-test innebär att du jämför en lösning med annan för att se vad som fungerar bäst. Detta kan appliceras på i princip vad som helst och är viktigt i arbetet för att hela tiden optimera och utveckla din verksamhet. Att A/B-testa är lika viktigt oavsett om det handlar om annonser, funktioner eller fallet jag ska gå in på idag; din checkoutlösning.

Konvertering, acceptansgrad och snittkvitto

För dig som e-handlare än några av de viktigaste funktionerna i checkouten att konvertering och acceptansgrad är så hög som möjligt. Om du ska byta leverantör får inte dessa KPI:er visa sämre resultat än nuvarande lösning. Vilket KPI som är viktigast för just dig beror på vilken bransch du befinner dig i. För e-handel mot företag är till exempel summorna större än för e-handel mot konsument och om en kund inte släpps igenom systemet som egentligen borde få handla kan det vara stora belopp som går förlorade. I ett A/B test för dig som bedriver e-handel B2B blir därför acceptansgraden extra viktig att titta på. Speciellt eftersom acceptansgraden kan skilja sig mycket mellan olika leverantörer och bedömningen inte är lika utvecklad som på konsumentsidan.

Hur kommer du igång med ett A/B-test?

Om du är intresserad av att testa en annan betalleverantör är det viktigt att börja med att få ett okej från din befintliga leverantör. När du sedan hittat en aktör som du tycker om kan du sätta igång själva testperioden. Hur den går till och vilka områden du vill fokusera på är upp till dig och kan varieras på många olika sätt.

Men kom ihåg att du inte alltid behöver testa en annan betalningsleverantör eller plattform för att förbättra din checkout. Om du är nöjd med din befintliga lösning kan du A/B-testa andra saker för att se hur kassan kan optimeras ytterligare. Testa till exempel att lägga på eller ta bort fakturaavgiften under en period och analysera sedan dina siffror. Tjänade du mer eller mindre pengar? Blev det fler eller färre avhopp i kassan? A/B-tester kan göras i stort och smått men oavsett är det viktiga att hela tiden testa sin befintliga lösning och inte fastna i samma hjulspår.

Innan och efter ett A/B-test

Innan du sätter igång ett A/B-test är det viktigt att lägga upp en plan över hur du ska gå tillväga. Du vill jämföra äpplen mot äpplen och hitta en bra struktur. När testet väl är igång sköter det sig självt i mångt och mycket – därför är förarbetet och dialogen med den nya partnern otroligt viktig. Sätt upp en plan över vilka som är de viktigaste KPI:erna för dig, hur länge ni ska ha igång testet och hur ni ska analysera resultatet. Det kan också vara bra att göra din testperiod under en hyfsat lugn period, både eftersom du riskerar mindre om det skulle visa sig gå dåligt, men också eftersom det under stora högtider som till exempel Black Friday eller julhandeln kommer vara svårt att avgöra om dina siffror förändras på grund av att din lösning är bättre, eller för att folk helt enkelt är mer köpglada.

Efter testet är det viktigt att analysera dina siffror på ett korrekt sätt. Ha en tät dialog med den nya partnern och se till att du förstår varför det ser ut som det gör. Sannolikt kommer det vara skillnader från din befintliga leverantör – men på vilket sätt och kan ni säkerställa att det är ett resultat som kommer hålla över tid? Kan ni skruva på ännu fler knappar för att se om siffrorna kan bli ännu bättre?

A/B-testa kontinuerligt

Som du förstår kan ett A/B-test i din checkout vara allt från något litet du testar själv, till ett omfattande arbete där du tar in externa parter och testar flera olika lösningar. Förändringarna behöver inte vara stora och när själva testet är igång rullar ofta verksamheten på precis som vanligt; det är innan och efteråt som det krävs mer arbete från din sida. Men A/B-testar du din e-handel och checkout kontinuerligt kommer du se goda resultat på sikt. Jag lovar!

Är du intresserad av att A/B-testa din checkout? Läs om hur det gick när MM Sports gjorde det här. 
Kundcase: MM sports A/B-testade sin checkout

E-handlares största utmaningar inom personalisering

Läs om hur du som nordisk e-handlare tar din personalisering till nya höjder genom att undvika dem vanligaste fallgroparna!

Vem bestämmer över din checkout?

Betallandskapet har förändrats radikalt de senaste åren och e-handelskassan är idag en nyckelkomponent till hela köpupplevelsen. Att kunna påverka sin checkout kan öka konverteringar och kundnöjdhet.

Varför bra kundservice kan leda till nya affärer

Kunden är det viktigaste du har. En bra kundservice är väsentlig för att bygga lojalitet och generera nya affärer.