Därför e‑handlar företag på konsumentsajter

I en stor undersökning genomförd av Collector Bank och utförd av SIFO har vi frågat 300 köpande företag om deras vanor att handla på nätet. Vissa företag väljer att handla från konsumentsidor, vi frågade varför. Svaren visar att smidighet och bättre utbud är de vanligaste orsakerna.
Därför e-handlar företag på konsumentsajter

Företag som handlar från B2C-sajter är fortfarande relativt vanligt fastän det finns fler e-handlar mot företag än någonsin förr. Vi frågade köpande bolag varför de väljer att göra inköp på konsumentsidor. Ur svaren kunde vi läsa ut fyra anledningar som var de mest förekommande.

"Det är smidigare”

Den största gruppen, 25% av de tillfrågade, tycker det är smidigare och enklare att handla från konsumentsidor. ”Vissa produkter som finns via e-handel kan man få snabbare och enklare. Och när det gäller vissa mindre summor går det oftast fortare med leverans”, andra tycker att ”det ger en bra översikt att söka där, det är enklare att välja bland de bästa produkterna”. Många anser även att det är smidigare eftersom de kan handla på samma sätt som när de är privatpersoner och således vet hur det funkar, ”Jag har ett så litet företag så det är enklare att göra på samma sätt som jag gör som privatperson, jag har rutiner där.”

”B2C-sajter har bättre utbud”

En nästan lika stor grupp, 21% av respondenterna, angav att de handlar på B2C-sajter eftersom de anser att det finns ett större och bättre utbud, det förekom svar som ”vissa saker som vi behöver finns inte hos renodlade företagssäljare”, ”de har bättre utbud” och ”det är där de produkterna vi vill ha finns”. Några angav också detta i kombination med att man behöver små volymer av någonting ”det är beroende på vad vi letar efter, det är ofta olika utbud, och hur stora volymer vi skall ha”.

”Det är bara i undantagsfall”

17% av de tillfrågade köper bara från B2C-sajter i undantagsfall. Det är i situationer när man behöver specifika eller ovanliga varor: ”Det gör vi ibland med vissa grejer som vi inte hittar på företagssidor”. Det kan också handla om engångstillfällen när man gör mindre köp: ”Det är om det är en specifik sak som ska användas i en arbetsgrupp. Då har de förtroende att handla det själva, det blir mest praktiskt för dem. Men det handlar om väldigt låga volymer då.”

”Allt handlar om priset”

Den minsta av de stora grupperna, 12% av de tillfrågade, angav att de handlar på konsumentsidor eftersom det är bättre priser där. Många tycker att ”det är oftast billigare” eller att det är ”enklare att hitta det mest prisvärda alternativet”.

Andra anledningar till varför företag handlar på B2C-sajter är att man tar det första bästa alternativet ”jag handlar där de har bra grejer, oavsett vilka de säljer till”. Att företaget är så litet så att de nästan aldrig köper över nätet ändå ”är liten, så köper bara saker när det behövs” eller av tekniska skäl ”vi har inte gjort färdigt konton/portal vi kan handla genom”. Några svarade även att de handlar på B2C-sajter ”av ren vana”.

Ta del av fler insikter om hur företag handlar online i rapporten Collector Convert: 
Till Collector Convert 2019


Information om undersökningen:  

Företag i alla branscher som i olika situationer och med olika frekvens köper/beställer varor/tjänster till sitt företag via internet. Vi uteslöt enmansföretag, men i övrigt inkluderades företag i alla storleksklasser, från 1-9 anställda och upp till 499 anst. Vi uteslöt offentliga förvaltningar, då dessa har särskilda krav när det gäller upphandlingar/inköp, samt partihandelsföretag. 

Två målgrupper/intervjupersoner:  

  • de som lägger beställning (t ex reception, vaktmästeri, facility manager) 
  • chef på ledningsnivå (ansvarig för inköp)

Vem bestämmer över din checkout?

Betallandskapet har förändrats radikalt de senaste åren och e-handelskassan är idag en nyckelkomponent till hela köpupplevelsen. Att kunna påverka sin checkout kan öka konverteringar och kundnöjdhet.

Varför bra kundservice kan leda till nya affärer

Kunden är det viktigaste du har. En bra kundservice är väsentlig för att bygga lojalitet och generera nya affärer.

Tips från experten inom digital marknadsföring

I den här artikeln delar Jonas Carlström på Star Republic med sig av en framgångsrik strategi för att annonsera på Google, Facebook, Instagram och Youtube.