Därför e‑handlar inte företag

I en stor undersökning genomförd i samarbete med SIFO har vi frågat 300 köpande företag om deras vanor att handla på nätet. Bland de som inte e‑handlar frågade vi varför. Svaren visar att behov, teknik och krångel är de vanligaste orsakerna till att företag inte handlar via nätet.
Därför e-handlar inte företag

”Vi har inget behov”  

Varför e-handlar du inte? Vi ställde frågan till företag i olika branscher som i olika frekvenser köper eller beställer varor via nätet. Av de som svarade att de inte e-handlar varierade orsakerna, men den vanligaste anledningen är att de inte upplever något behov. Hela 30 procent av de tillfrågade angav svar som ”Vi har inte behovet”, ”Det funkar bra som det är” och ”Allt vi behöver finns smidigt att handla via vanliga affärer, vi har ett antal fysiska affärer som vi alltid går till. 

”Det funkar inte med vårt affärssystem” 

Den näst vanligaste anledningen till att man som företag inte e-handlar är olika tekniska barriärer. Det kan vara att e-handeln inte är funktionell med företagets affärssystem eller att företaget inte jobbar datoriserat. ”Det är dålig integration mellan företagets IT-system och e-handelsplattformar vilket leder till dubbelt jobb vid inköp”.  

”Det är krångligt” 

Nästan lika många svarade att de inte e-handlar på grund av att det är krångligt. De upplever att de inte vet vad de får, att det är långa leveranser och att det saknas bra system. Det är svårt att kontrollera missar, leveransen kan gå innan man hunnit se orderkännandet, det kan ta tid innan de skickar orderkännandet och det saknas bra system hos e-handeln.”        

Andra orsaker till att företag inte handlar på nätet 

Det var även flera respondenter som angav att de inte e-handlar eftersom de jobbar i en bransch där det inte fungerar, ”Vi är en byggfirma. Det säger sig självt. Andra svarade att de bara handlar direkt från några leverantörer och dessa inte har e-handel ”Våra upphandlingsleverantörer erbjuder inte e-handel. Ett annat relativt vanligt svar var att          det finns interna regler som gör att de inte kan e-handla. ”Våra ägare säger att vi inte får handla utanför våra egna system. Varför vet jag inte ”.  

Vissa angav att de inte e-handlar eftersom de har billigare avtalspriser, att de tycker om den personliga kontakten med sin leverantör eller att ”det bara inte blivit så”.  

Ta del av fler insikter om e-handel mellan företag i Collector Convert: 

Till Collector Convert 2019


Information om undersökningen:  

Företag i alla branscher som i olika situationer och med olika frekvens köper/beställer varor/tjänster till sitt företag via internet. Vi uteslöt enmansföretag, men i övrigt inkluderades företag i alla storleksklasser, från 1-9 anställda och upp till 499 anst. Vi uteslöt offentliga förvaltningar, då dessa har särskilda krav när det gäller upphandlingar/inköp, samt partihandelsföretag. 

Två målgrupper/intervjupersoner:  

  • de som lägger beställning (t ex reception, vaktmästeri, facility manager) 
  • chef på ledningsnivå (ansvarig för inköp)

Vem bestämmer över din checkout?

Betallandskapet har förändrats radikalt de senaste åren och e-handelskassan är idag en nyckelkomponent till hela köpupplevelsen. Att kunna påverka sin checkout kan öka konverteringar och kundnöjdhet.

Varför bra kundservice kan leda till nya affärer

Kunden är det viktigaste du har. En bra kundservice är väsentlig för att bygga lojalitet och generera nya affärer.

Tips från experten inom digital marknadsföring

I den här artikeln delar Jonas Carlström på Star Republic med sig av en framgångsrik strategi för att annonsera på Google, Facebook, Instagram och Youtube.