Har du koll på årets viktigaste e-handelsord?

Machine learning, voice search och social shopping. Digitaliseringen för med sig en rad nya möjligheter för dig som e-handlare, men det är inte självklart vilka begrepp du bör fokusera på. Det blir det ändring på nu.
Har du koll på årets viktigaste e-handelsord?

Det är nämligen dags för några väl utvalda e-handelsglosor. I två blogginlägg listar vi tio ord du som e-handlare bör ha koll på – här kommer första delen:

1.Voice search - e-handelsglosor - Collector Bank
Voice search

Röstsökning eller voice search innebär att man använder röstkommando när man söker efter information. Några exempel är Siri, Google Assistant och Amazon Echo. Kanske tycker du det känns främmande att använda röstsökning, men faktum är att undersökningar visar att ju yngre man är desto större är sannolikheten att man använder (och till och med föredrar) röstaktiverade sökningar istället för traditionella. Det här ändrar spelplanen väsentligt eftersom sök- och köpbeteendet kommer ändras i och med generationsväxlingen. I dagsläget är det framförallt stora plattformar som till exempel Amazon som har råd att utveckla tjänsten, men i och med att efterfrågan ökar och tekniken utvecklas spås voice search växa sig allt större. Dagligvaruhandlaren Ica har exempelvis börjat experimentera med röstsökning för att hantera inköpslistor – de ser detta som en naturlig del av framtidens beteende inom kundinteraktion. Det kan du läsa mer om här.

2. Machine Learning - e-handelsglosor - Collector BankMachine learning

Machine learning handlar om hur datorer lär sig utifrån tilldelad data och lägger grunden till många moderna funktioner i dagens företag. Genom algoritmer kan datorer se mönster och känna igen beteenden i informationen och på så vis förfina och förbättra olika processer. Till exempel möjliggör machine learning att du kan lära känna dina kunder bättre samt automatisera och förenkla kampanjer eller andra utskick. Tekniken är väsentlig för att ligga i framkant vad gäller en modern, smart och lojalitetsbyggande e-handel.

3. Hyper personalization - e-handelsglosor - Collector BankHyper personalization

Genom machine learning kan du förbättra upplevelsen för dina kunder på många sätt, ett av dem är att bli expert på personifiering och därmed göra din kommunikation mer relevant. Du vet säkert redan vad personifiering innebär; att möjliggöra kommunikation baserad på din kunds namn, plats eller köphistorik etc. Men hyper personalization innefattar ännu fler områden, som beteende och internetvanor, live-data och möjligheten att ändra kommunikation i stunden. Det innebär att kunden exempelvis kan få riktade erbjudanden med ett helt annat bakomliggande beslutsunderlag. Ett exempel; en användare söker efter en blå tröja hos en e-handlare, kollar på några produkter men gör inget köp. Baserat på tidigare köphistorik för alla kunder, såsom när på dygnet blåa tröjor säljs bäst, vilken aviseringsform som varit mest lyckosam, vilka rabatter som varit mest lönsamma, tillsammans med relevant information om kunden så kan e-handlaren pusha ut en specifik rabatt på tröjan till användarens mobiltelefon vid en viss given tidpunkt. Hyper personalization öppnar alltså upp för många nya möjligheter, men glöm inte att alltid värna om kundens integritet.

4. Augmented Reality - e-handelsglosor - Collector BankChatbots

En bot är ett program som svarar på olika typer av frågor, röststyrda eller textbaserade, med på förhand bestämda svar eller artificiell intelligens. Botarna kan byggas in i befintliga plattformar och system och användas i kampanjer eller för att svara på kunders frågor. En chatbot är alltså ett program som simulerar ett mänskligt samtal eller en chatt. Ur en kommunikativ synvinkel erbjuder tekniken mängder av möjligheter för att skapa och upprätthålla en dialog med målgruppen. Fördelen med att bygga in en chatbot på kanaler som sociala medier är att du ger din målgrupp möjligheten att kommunicera med ditt företag på en plats där de redan befinner sig och känner sig bekväma. Här kan du lyssna på när Google Assistant bokar en frisörtid helt genom artificiell intelligens.

5. Chatbots - e-handelsglosor - Collector BankAugmented Reality (AR)

Augmented Reality eller ”förstärkt verklighet” är en kombination av verklig miljö och animation, ett bra exempel är mobilspelet Pokémon Go där man kan se Pokémons genom telefonen i den miljö man befinner sig i. Till skillnad från virtuell verklighet (VR) vars syfte är att ersätta den verkliga världen fungerar AR genom att öka uppfattningen om den nuvarande verkligheten. För dig som har en e-handel innebär det att din kund faktiskt kan se sin vara ”på riktigt” och i sin rätta miljö innan de bestämmer sig för att köpa varan eller inte. Flera företag har redan börjat använda sig av tekniken. Här kan du till exempel se ett framgångsrecept från IKEA. 


Läs om hur Dustin blev störst i Sverige 

E-handlares största utmaningar inom personalisering

Läs om hur du som nordisk e-handlare tar din personalisering till nya höjder genom att undvika dem vanligaste fallgroparna!

Vem bestämmer över din checkout?

Betallandskapet har förändrats radikalt de senaste åren och e-handelskassan är idag en nyckelkomponent till hela köpupplevelsen. Att kunna påverka sin checkout kan öka konverteringar och kundnöjdhet.

Varför bra kundservice kan leda till nya affärer

Kunden är det viktigaste du har. En bra kundservice är väsentlig för att bygga lojalitet och generera nya affärer.