Från smygstart till succé - några goda råd på vägen

Att gå från övervägande traditionell försäljning till e-handel kan vara en utmaning.
Var ska man börja? Ska man ta små kliv eller stora? Jag träffar ofta företag i olika branscher som har kommit olika långt i sin digitala omställning. Det finns några saker som sticker ut
och förenar de som lyckats med sin e-handelssatsning. Här listar
jag fem viktiga framgångsfaktorer.
Från smygstart till succé - några goda råd på vägen
image_blog-insikt

Sätt ett tydligt syfte och mål

Börja med att ställa frågorna: varför ska vi starta e-handel och vad ska den bidra med till vår verksamhet? Med ett uttalat syfte och mål blir det mycket lättare att få med sig hela organisationen och jobba mot succé. Gör du förarbetet ordentligt innan, har du alla förutsättningar att lyckas.

 

image_blog-insikt2

Få med hela organisationen på tåget

En av de viktigaste nycklarna till att lyckas med sin e-handelssatsning är att få alla i verksamheten att arbeta mot samma mål. Se därför till att involvera berörda i ett tidigt skede, inte minst IT och säljorganisation. Ett tydligt syfte kombinerat med transparens och tillgänglig information om projektet skapar förutsättningar för hela organisationen att fokusera på möjligheterna istället för att se e-handeln som ett hot.

 

image_blog-insikt3

Ta små steg och börja testa

En stor utmaning är att bestämma var man ska börja. Vissa företag producerar efter beställning – hur hanteras en väntetid på sex veckor när kunden förväntar sig leverans inom ett par dagar? Känns uppgiften övermäktig, börja i liten skala och testa, samla kundfeedback och utvärdera. Var lyhörd för kundernas kommentarer och ta arbetet framåt steg för steg. Ett sätt är att börja med ett antal storsäljare eller produktkategorier. Räkna med några manuella steg i uppstartsfasen, för att se hur e-handeln tas emot av kunderna.

 

image_blog-insikt4

Visa priser eller inte?

Att vara transparent med priserna eller inte är en vattendelare som det diskuteras mycket kring. Vissa hävdar att kunderna kommer försöka pruta på listpriser, att priserna blir inaktuella alldeles för snabbt och att konkurrenterna får veta mer än önskvärt. På andra sidan finns de som tycker att det är självklart att visa priserna. Konkurrenterna känner ändå till priserna och avtalspriser går att lösa på olika sätt. Att visa priserna gör det möjligt för både befintliga och nya kunder att testköpa på ett enkelt sätt och utvärdera leverantören innan storordern går iväg. Att åsikterna går isär är det ingen tvekan om. Rekommendationen är att försöka visa priserna om det är möjligt. Om det är svårt att lösa, sätt en plan för hur företaget kan bli mer transparent med priserna.

 

Ladda ner guiden: Öka din B2B-försäljning

E-handlares största utmaningar inom personalisering

Läs om hur du som nordisk e-handlare tar din personalisering till nya höjder genom att undvika dem vanligaste fallgroparna!

Vem bestämmer över din checkout?

Betallandskapet har förändrats radikalt de senaste åren och e-handelskassan är idag en nyckelkomponent till hela köpupplevelsen. Att kunna påverka sin checkout kan öka konverteringar och kundnöjdhet.

Varför bra kundservice kan leda till nya affärer

Kunden är det viktigaste du har. En bra kundservice är väsentlig för att bygga lojalitet och generera nya affärer.