Hur företag vill utveckla leveransupplevelsen

I en stor undersökning genomförd i samarbete med SIFO har vi frågat 300 köpande företag om deras vanor att handla på nätet. En fråga handlade om hur de skulle vilja utveckla leveransupplevelsen, svaren visar att 20 % vill ha bättre information.

Hur företag vill utveckla leveransupplevelsen

Av de företag som handlar på nätet, oavsett frekvens, finns det åsikter kring själva leveransupplevelsen. Vi frågade de köpande företagen hur leveransen hade kunnat utvecklas för att förstå vad de tycker fungerar bra och inte. Undersökningen visar att vissa företag är nöjda medan andra är skeptiska till allt från informationsflöde till effektivitet.

Bättre information

20% av de tillfrågade anser att de vill ha bättre information, gärna så mycket information som möjligt: ”Jag vill ha kontinuerliga informationsflöden så man kan ha koll på var godset är någonstans – hundra procent information”.Det verkar som att mottagare inte kan bli för informerade, många menar att de vill ha kontinuerliga aviseringar genom sms och mail och en önskan om att följa hela leveransförloppet via nätet: ”Att företagen förbättrar allt vad gäller avisering, kommunikation, orderbekräftelse. Som kund vill man veta när man får sina varor levererade så att man kan känna sig trygg med handeln.”  

Att få mer aviseringar och bättre information går hand i hand med ett annat svar som många respondenter gett. 13 % anger nämligen att de vill kunna precisera tiden för leveransen: ”Det mest störande är om det är något som skall levereras vid viss tid och speditören hör av sig och säger att de dyker upp mellan klockan 8 – 14. Det blir lite för ospecifikt.” 

Snabbare leveranser och andra postombud

Undersökningen visar också att flera företag vill få snabbare leveranser och större effektivitet, helst vill de få sina varor dagen efter: ”Jag vill att det går for, att man får det man beställer dagen efter”.

Det är även flera som angett att de är missnöjda med postombuden: ”Vissa ombud är katastrof, de lämnar inte paket där de ska lämnas, paket är skadade och det är mycket strul”eller att de vill ha färre externa leverantörer ”Leveranserna fungerar mycket bättre från de företag som använder egna chaufförer”.

Det fungerar bra!

Men det finns även en relativt stor grupp som har en mer positiv syn på leveransupplevelsen. 16 % av de tillfrågade menar att de är nöjda med leveransupplevelsen och tycker det mesta fungerar bra: ”Den är bra. Om det är stora grejer brukar de ofta hjälpa till och lämna sakerna i närheten, t.ex. i porten”.

Miljöaspekten allt viktigare

När respondenterna fick kryssa i alternativ över vad som var viktigast och näst viktigast vad gäller leveranser framkom en intressant aspekt. 5 % av de tillfrågade menar att miljöaspekten är viktigast, och 15 % att den är näst viktigast: ”Det borde finnas tydligare miljöval att göra. Det ska vara tydligt definierat och inte bara ett val som man inte vet vad det innebär” och ”Jag vill inte att det skickas en hel bil för ett enkelt paket”.

Ta del av fler insikter om hur företag handlar online i rapporten Collector Convert: 
Till Collector Convert 2019


Information om undersökningen:  

Företag i alla branscher som i olika situationer och med olika frekvens köper/beställer varor/tjänster till sitt företag via internet. Vi uteslöt enmansföretag, men i övrigt inkluderades företag i alla storleksklasser, från 1-9 anställda och upp till 499 anst. Vi uteslöt offentliga förvaltningar, då dessa har särskilda krav när det gäller upphandlingar/inköp, samt partihandelsföretag. 

Två målgrupper/intervjupersoner:  

  • de som lägger beställning (t ex reception, vaktmästeri, facility manager) 
  • chef på ledningsnivå (ansvarig för inköp)

E-handlares största utmaningar inom personalisering

Läs om hur du som nordisk e-handlare tar din personalisering till nya höjder genom att undvika dem vanligaste fallgroparna!

Vem bestämmer över din checkout?

Betallandskapet har förändrats radikalt de senaste åren och e-handelskassan är idag en nyckelkomponent till hela köpupplevelsen. Att kunna påverka sin checkout kan öka konverteringar och kundnöjdhet.

Varför bra kundservice kan leda till nya affärer

Kunden är det viktigaste du har. En bra kundservice är väsentlig för att bygga lojalitet och generera nya affärer.